ALLE KINDEREN KUNNEN MEEDOEN…

ALLE KINDEREN KUNNEN MEEDOEN…

…AAN KUNST EN CULTUUR, Ook als het inkomen laag is.

De Culturele Raad Maassluis beveelt het Jeugdcultuurfonds van harte aan.

Jeugdcultuurfonds

Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van culturele activiteiten. Daarbij kan worden gedacht aan de kosten van een instrument, het lidmaatschap van een orkest, een muziekschool, een dansschool etc. De vergoeding voor een culturele activiteit bedraagt maximaal € 450,00 per kind per jaar.

Bijdragen kunnen worden aangevraagd via tussenpersonen, bijvoorbeeld docent, jeugdhulpverlener, medewerker van Centrum voor Jeugd en Gezin e.d. De lijst van de tussenpersonen kunt u vinden op de website van het Jeugdcultuurfonds.
Gecontroleerd wordt of het kind ook daadwerkelijk aan de activiteit deelneemt.

De bijdrage is bedoeld voor:

  • kinderen van 4 tot 18 jaar die staan ingeschreven bij een van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
  • kinderen uit gezinnen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm;
  • betaling direct aan de aanbieder/leverancier;
  • voor elk kind afzonderlijk.

Als een kind liever deel wil nemen aan een sportactiviteit kan een beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds. Er wordt per kind slechts één activiteit, cultuur of sport, vergoed.

Zie  www.jeugdcultuurfonds.nl
Nadere informatie: zuidholland@jeugdcultuurfonds.nl
Voor andere regelingen zie: www.stroomopwaarts.nl/regelingen

De formulierenbrigade

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen of wilt u weten wat u aan kunt vragen? Ga dan eens langs bij de formulierenbrigade van Stroomopwaarts. De hulp van de Formulierenbrigade is gratis en u kunt tijdens de openingstijden gewoon langskomen, een afspraak maken is over het algemeen niet nodig. Kijk voor de openingstijden in uw gemeente op de website www.stroomopwaarts.nl/formulierenbrigade.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl