Agenda voor de Algemeen Bestuursvergadering van de  Culturele Raad Maassluis

 

te houden op 10 april  2018 om 20.00 uur  in de MOzaal van het gemeentehuis .

1. Opening

 

 1. Gesprek met CKV docenten

 

 1. Vaststellen agenda en mededelingen.

 

 1. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 12 maart 2018 en aktiepunten.

 

 1. Terugkoppeling overleg en bezoeken
  1. Verslagen werkgroepen en cultuurmakelaar
  2. Terugkoppeling bezoeken en gesprekken en deelname diverse overleggen,
  3. Verkiezingsdebat

 

 1. White Wall Project incl subsidieverzoek

 

 1. Toelichting en feedback “Week van de Cultuur 2018”
  1. “Versier Maassluis”
  2. Cultuur Gala (incl. Culturele Prijs Maassluis)

 

 1. Stadsquiz/cultuurvisiecafé

 

 1. Ingekomen / uitgegane post

 

 1. Verder voorkomende zaken

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

Vragenhalfuur

Om 20.00 uur is er voor een ieder gelegenheid aan de Culturele Raad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

 

Inspreken

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online