Agenda AB-vergadering Culturele Raad

Agenda AB-vergadering Culturele Raad

te houden op 10 september 2018 om 20.00 uur  in de MO-zaal van het gemeentehuis .

 

 1. Opening
 1. Gesprek met Wim Staessens, directeur Theater Koningshof
 1. Vaststellen agenda en mededelingen.
 1. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2018 en actiepunten.
 1. Verslag gesprek met portefeuillehouder op 6 september 2018.
 1. Voorbereiding gesprek met portefeuillehouder 19 september.
 1. Terugkoppeling overleg en bezoeken
  1. Verslagen werkgroepen en cultuurmakelaar
  2. Terugkoppeling bezoeken en gesprekken en deelname diverse overleggen,
 1. Werkplan 2019.
 1. Subsidieverzoek KH.
 1. ingekomen / uitgegane post.
 1. Verder voorkomende zaken.
 1. Rondvraag en sluiting.

Vragenhalfuur
Om 20.00 uur is er voor een ieder gelegenheid aan de Culturele Raad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

 Inspreken
Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online