Agenda voor de openbare AB-vergadering

Agenda voor de openbare AB-vergadering

van de Culturele Raad Maassluis

te houden op 21 januari 2019 om 20.00 uur  in het restaurant van het gemeentehuis .

 1. Opening
 1. Gesprek met Mischa Koorneef: o.a. Project Gezicht van Maassluis
 1. Vaststellen agenda en mededelingen.
 1. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 16 oktober 2018 en actiepunten.
 1. Verslag gesprek met de wethouder d.d. 17 december 2018
 1. Jaarverslag 2018
 1. Enquête achterban subsidies
 1. Terugkoppeling overleg en bezoeken
  1. Verslagen werkgroepen en cultuurmakelaar
  2. Terugkoppeling bezoeken en gesprekken en deelname diverse overleggen
 1. Ingekomen/uitgegane post
 1. Verder voorkomende zaken
 1. Rondvraag en sluiting

Vragenhalfuur

Om 20.00 uur is er voor eenieder gelegenheid aan de Culturele Raad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen. 

Inspreken

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online