Algemeen Bestuursvergadering Culturele Raad Maassluis

Algemeen Bestuursvergadering Culturele Raad Maassluis

Agenda

te houden op 20 januari 2020 om 20.00 uur  in…… (wordt nader bekend gemaakt).

 1. Opening en mededelingen

 

 1. Gesprek met vertegenwoordigers van het Filmfestival

 

 1. Vaststellen agenda.

 

 1. Verslag van de ABvergadering d.d. 25 november 2019 en cktiepunten.

 

 1. Werkplan 2020 (stand van zaken)

 

 1. Jaarverslag 2019

 

 1. Terugkoppeling overleg en bezoeken
  1. Verslagen werkgroepen en cultuurmakelaar
  2. Terugkoppeling bezoeken en gesprekken en deelname diverse overleggen

 

 1. Ingekomen/uitgegane post

    

 1. Verder voorkomende zaken, rondvraag en sluiting

 

Inspreken

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl.

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl