Onderzoek naar gevolgen coronacrisis/financiële consequenties

Onderzoek naar gevolgen coronacrisis/financiële consequenties

De Culturele Raad Maassluis is een inventarisatie gestart om de consequentie van de coronacrisis in de culturele sector in kaart te brengen.
Veel instanties/personen hebben al gereageerd maar nog niet allemaal.
Vandaar de oproep om alsnog te reageren.

De Culturele Raad gebruikt de resultaten tevens om haar adressenbestand te actualiseren.

De inzendingstermijn is om deze redenen verruimd. De reacties worden uiterlijk 28 mei a.s. verwacht.

De CRM wil graag meningen en inschattingen van de situatie voor Maassluise instellingen en individuen inventariseren. Daartoe is een aantal vragen geformuleerd. Deze zijn opgenomen in een formulier dat van de CRM-website kan worden gedownload: www.crmmaassluis.nl. Daarom het verzoek op zo kort mogelijke termijn, uiterlijk dus 28 mei, te reageren via e-mail naar gertrikhof@gmail.com.

De CRM maakt een samenvatting van de bevindingen, die zo spoedig mogelijk naar het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad wordt gestuurd.

______________________________________________________________________

Vorig bericht.

Aan alle instellingen op het gebied van kunst en cultuur in Maassluis

 

Betreft: Gevolgen coronavirus/financiële consequenties
Ons kenmerk: 20205u

Geacht meneer, mevrouw,

Geacht bestuur,

De coronacrisis treft ons allemaal. De maatregelen die zijn genomen door de regering zijn begrijpelijk maar hebben natuurlijk ook een keerzijde. Zoals iedereen weet, zijn ten gevolge van het coronavirus zo’n beetje alle activiteiten in de kunst- en cultuursector in Nederland stopgezet.

Voor zowel verenigingen, instellingen als zzp’ers heeft deze abrupte stop sociale en organisatorische maar vooral ook financiële consequenties.

Het Theater Koningshof heeft bijvoorbeeld recent in een brief aan het college de financiële consequenties in beeld gebracht. De CRM neemt aan dat de abrupte stop ook consequenties heeft voor uw vereniging, uw instelling of u persoonlijk.

Nu is er op landelijk niveau aangekondigd dat er 300 miljoen euro beschikbaar is voor de culturele sector maar het is natuurlijk zeer de vraag of we daar op lokaal niveau ook maar iets van merken. Daarom is de CRM voornemens om namens alle betrokkenen in de kunst- en cultuursector een duidelijk beeld van de situatie naar het college en gemeenteraad te zenden met daarbij een advies hoe we de kunst en cultuur in Maassluis moeten steunen. Daarom is uw input van groot belang.

De CRM wil graag uw mening en inschatting van de situatie voor uw vereniging, uw instelling en u persoonlijk. Daartoe hebben wij in de bijlage een aantal vragen opgenomen waarop wij uw antwoord graag tegemoetzien. Wij verzoeken u daarom op zo kort mogelijke termijn te reageren via e-mail naar gertrikhof@gmail.com

De CRM maakt een samenvatting van uw bevindingen, die in een brief zo spoedig mogelijk naar het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad wordt gestuurd.

Met vriendelijke groeten

De CRM
De voorzitter                                                 de secretaris

M. van Raaij                                                     G. Rikhof

Zie ook het bericht van de gemeente Maassluis op onze website

Vragen over uw situatie t.g.v. de coronacrisis

Download hier de vragenlijst

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl