Adviezen

De Culturele Raad Maassluis is een Adviescommissie ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders met als doel het adviseren van Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur. De Culturele Raad verstrekt deze adviezen gevraagd en ongevraagd.

Adviezen 2017

 Onderwerp    Datum  PDF
 Business Case Koningshof 09-05-2017 Advies Business Case Koningshof

 

 

 

Adviezen 2016

 Onderwerp    Datum  PDF
 Advies Cultuur Basisonderwijs 04-12-2016 Advies Koningshof
 Evaluatie Combifunctionarissen 04-12-2016  Advies Koningshof
Gemeentebegroting 2017 27-10-2016 Advies Koningshof
Advies Koningshof 05-09-2016 Advies Koningshof
Kadernota 16-06-2016 Advies Koningshof
Raadsfractie Koningshof 29-02-2016 Advies Koningshof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl | Gerealiseerd door www.kiem.online