Category Archives: Geen categorie

Algemene bestuursvergadering 13 mei 2019

(concept) Agenda Algemeen Bestuursvergadering

13 mei  2019 om 20.00 uur  in het gemeentehuis .

1. Opening en mededelingen

2. Gesprek met Museum/HVM

3. Vaststellen agenda.

4. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2019 en aktiepunten

5. Verslag gesprek met de wethouder d.d. 9 mei 2019

6. CPM/CJPM aanmeldingen

7. Vervolg ‘benen-op-tafel’-sessie 6 april

8. Ervaar Maassluis (jaarvergadering)

9. Terugkoppeling overleg en bezoeken

10. Ingekomen / uitgegane post

11. Verder voorkomende zake

12. Rondvraag en sluiting

Inspreken

Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt 5 minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl

Vragen en opmerkingen

Vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren kan altijd via info@crmmaassluis.nl of via het contactformulier op de website.

De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Douanehuisje mei VERLENGD

Textiele Werken en Duurzaamheid: een WEEK VERLENGD De expositie in het Douanehuisje van Ida Broekhart en Jannie van Essen wordt met een week verlengd. Hun textiele kunstwerken met een knipoog naar duurzaamheid zullen dus ook op woensdag 29 mei, zaterdag 1 juni en zondag 2 juni kunnen worden bewonderd. Zij hergebruiken in hun werken allerlei materialen in hun kleurrijke borduurwerk,… Continue Reading

Agenda Algemeen Bestuursvergadering

Agenda Algemeen Bestuursvergadering

Culturele Raad Maassluis  te houden op 8 april  2019 om 20.00 uur  in het restaurant van het gemeentehuis .   Opening en mededelingen   Gesprek met E25   Vaststellen agenda.   Verslagen van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 21 januari 2019 en d.d. 11 maart 2019 en actiepunten.   Verslag gesprek met de wethouder d.d. 6 maart 2019… Continue Reading

Douanehuisje april: Helma Vlemmings ‘Mag ik je water, naar de zee dragen?’ Art in Residence & expositie Helma Vlemmings Het Douanehuisje van Maassluis staat in april in het teken van: de Taal van Water. Samen met bezoekers start Helma een spannende zoektocht naar woorden en zinnen. Ze vraagt, jong en oud, om hun beleving van taal of water met haar… Continue Reading

Gemeentelijke subsidie?

Gemeentelijke subsidie?

Probleem met het aanvragen? In Maassluis is het mogelijk subsidie aan te vragen voor culturele activiteiten. De CRM heeft signalen ontvangen dat het aanvragen, vooral van kleinere bedragen, erg lastig gevonden wordt en veel moeite en tijd kost. Uit die signalen komt ook naar voren dat, gelet op tijd en moeite die het kost, afgezet tegen het te vragen bedrag,… Continue Reading

Kantklossen in het Douanehuisje in maart

Kantklossen in het Douanehuisje in maart

In de maand maart exposeert en demonstreert kantklosgoep Qua-draad haar werken in het Douanehuisje. Qua-draad is een groep van negen kantklossters, die sinds 2015 eenmaal per twee maanden bij elkaar komt om te werken en elkaar te inspireren. Alle leden van de groep zijn lid van de Landelijke Organisatie Kant Kunst (LOKK). Enkele dames van de groep komen uit deze… Continue Reading

Douanehuisje februari: Nachtgolven

Douanehuisje februari: Nachtgolven

Tijdens de maand februari exposeren de kunstenaars Hedwig Smulders en Nicole Verhalle in het Douanehuisje te Maassluis. Beide kunstenaars hebben zich laten inspireren door de literatuur. (literatuur als geestverruimend middel). De titel van de expositie Nachtgolven (Golfes d’ombres) is ontleend aan het gedicht Voyelles van Arthur Rimbaud (1854-1891). In dit gedicht worden de vocalen geboren. Deze dichtvorm met hallucinatoire beeldtaal… Continue Reading

Douanehuisje januari: Nagelaten sporen

Douanehuisje januari: Nagelaten sporen

Marieke van Baalen, lid van de Stichting Maassluise Kunstenaars, heeft een passie met creatief bezigzijn en vindt het heerlijk om te spelen met allerlei materialen en technieken. Niet gebonden aan één stijl of techniek, is het voor haar een uitdaging om regelmatig nieuwe wegen in te slaan om zich te verrijken met nieuwe kennis en inspiratie. Geïnspireerd door de structuren… Continue Reading

Douanehuisje december

Douanehuisje december

“Een zomers beeld verlicht de decembermaand” Expositie van Hennie Oomen in het Douanehuisje Maassluis   Vanaf zaterdag 1 december bent u van harte welkom tijdens de expositie van Hennie Oomen in het Douanehuisje in Maassluis. Hennie (geboren in Vlaardingen en negen jaar woonachtig in Maassluis) schildert ruim 15 jaar. Voornamelijk met olieverf op doek en paneel. Beschrijving van zijn werk Vrijheid,… Continue Reading