Het project “Kunstwerk van de maand”

Op initiatief van de Culturele Raad Maassluis is in samenwerking met de Historische Vereniging Maassluis en de Gemeente Maassluis een nieuw project opgestart: Kunstwerk van de Maand. Het project wordt getrokken door Mischa Koorneef (bedenker) en Jan Buijsse namens de CRM, Jacques Visker en Nel Wilkes namens de HVM en Ruud Mank namens de gemeente. Kunstwerken in de openbare ruimte verdienen meer aandacht. En Maassluis heeft er meer dan honderd van.

In het project wordt iedere maand door de partijen een kunstwerk gekozen dat in het licht wordt gezet. De start van dit project is augustus 2020.

Van het desbetreffende kunstwerk wordt een foto gepubliceerd op de website van de CRM http://www.crmmaassluis.nl/. Bij de foto wordt uitleg gegeven over het kunstwerk en de kunstenaar. Daarnaast wordt bij iedere foto een korte notitie opgenomen van enerzijds enkele ‘willekeurige’ jonge en oudere Maassluizers en anderzijds van enkele Maassluise Kunstenaars. Bedoeling is dat hierin wordt aangegeven wat men ervan vindt, positief of negatief.

Doordat de locatie erbij wordt vermeld kan het publiek het kunstwerk ook in werkelijkheid gaan aanschouwen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de gemeente een digitale kaart heeft ontwikkeld waarin alle kunstwerken in de openbare ruimte in Maassluis zijn opgenomen.
www.maassluis.nl/kunstwerkenkaart.

Voorts is het de bedoeling dat bij de kunstwerken een bordje wordt geplaatst met een QR-code. Aan de hand daarvan kan alle informatie ter plekke worden geraadpleegd. Ook komen er leuke wandelroutes en fietsroutes langs de kunstwerken waarbij een gids van de HVM meer uitleg geeft over deze bijzondere werken.

Wil je aan dit project deelnemen laat het dan weten via e-mail aan kunstwerk@crmmaassluis.nl.

Je kunt aangeven welk kunstwerk volgens jou een keer het Kunstwerk van de Maand moet worden en of je er een verhaal over wilt schrijven.

Het mooie logo van “Kunstwerk van de maand” is overigens ontworpen door Arnold Tombroek van Extergo! http://www.extergo.nlCopyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl